W dniach 12-13 marca odbył się kolejny warsztat innowacji społecznych z cyklu Lublin Jams (poprzedni odbył się w czerwcu 2015). Hasło przewodnie tego wydarzenia to „Pomysł na Lublin”.

W tym czasie w ACK Chatka Żaka spotkało się 50 bardzo różnych osób, które przez dwa dni poszukiwały i projektowały idee wyznaczające nowe kierunki rozwoju naszego miasta.

Skąd taki pomysł?

W 2016 roku czeka nas 700-lecie założenia Lublina. Warsztaty Jam#2: Pomysł na Lublin były okazją na to, aby na początku ósmego stulecia wspólnie określić nasze szanse i potencjał rozwojowy, wziąć udział w dyskusjach merytorycznych i prelekcjach oraz zapoznać się z metodologią jamowania.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat udziału, natomiast na zakończenie wybrany został najlepszy prototyp „Pomysłu na Lublin”, który stał się podstawą do opracowania kolejnej edycji warsztatów, a w dalszej perspektywie wdrożenia w działania strategiczne Miasta Lublin.

 

 


Patronat_K¯uk_PDF


Lublin Inspiruje Biznes

Lublin Jam #2 został zorganizowany przy wsparciu finansowym Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.