Lublin Jam#3: Lublin – stolica dobrej przestrzeni

Trzecia edycja Lublin Jams odbyła się pod hasłem – „Lublin – stolica dobrej przestrzeni”

Czym jest „dobra przestrzeń”? Czy chodzi o kwestie ruchu pieszych lub plany zagospodarowania miasta? Czy może politykę mieszkaniową władz Lublina? My patrzymy na „przestrzeń” jak najszerzej, uwzględniając zarówno jej aspekty funkcjonalne jak i estetyczne. Zastanowiliśmy się, jak nasze miasto może tworzyć przestrzenie przyjazne biznesowi, nauce, życiu rodzinnemu czy rekreacji.

Hasło przewodnie warsztatów zostało wypracowane podczas drugiej edycji Lublin Jams, a z ich pomysłem możecie zapoznać się na tym filmie.

Warsztaty stanowiły doskonałą okazję do kreatywnej pracy, poznania ciekawych ludzi i współpracy z doświadczonymi mentorami nad realizacją własnych pomysłów.

W pracy będziemy wykorzystywać metodologię projektowania usług (service design). To pięcioetapowy proces tworzenia nowych rozwiązań w obszarze usług, który w centrum zainteresowania stawia użytkownika i jego realne potrzeby. Jest to część podejścia design thinking (myślenie projektowe), które powstało w latach 80-tych na uniwersytecie Stanforda, a następnie zostało spopularyzowane głownie za sprawą amerykańskiej firmy projektowej IDEO.

Projekty, które powstały podczas warsztatów

Generator pomysłów

Opowieści z Lubelskiego Mchu

Senior na dzielni

KoLo!


Przestrzeń na dachu Centrum Spotkania Kultur jest dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Ze względów organizacyjnych (korzystanie z windy zlokalizowanej w innej części budynku niż klatka schodowa prowadząca bezpośrednio do sali szkoleniowej) prosimy o poinformowanie organizatorów o potrzebie skorzystania z windy minimum na dzień przed rozpoczęciem warsztatów.Partnerami projektu Lublin Jam #3: „Lublin – stolica dobrej przestrzeni” były Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin oraz Centrum Spotkania Kultur.

Warsztaty były wydarzeniem towarzyszącym Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.