REGULAMIN udziału w wydarzeniu Lublin Jams: Pomysł dla Lublina

1. Warunkiem udział w wydarzeniu jest wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSJC0I8moK9syWut4SwQTvWzkEPHpETOlHdv0MiQGuc_Jyw/viewform

2. Przesłanie wypełnionej ankiety stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą, a organizatorami.

3. Zakup dobrowolnego biletu w kwocie 27 zł stanowi gwarancję pierwszeństwa zakwalifikowania danej osoby do udziału w warsztacie, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia ankiety.

4. W przypadku rezygnacji z udziału po zakupie biletu nie ma możliwości zwrotu opłaty. Istnieje możliwość udziału innej osoby W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem info@lublinjams.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

6. Organizator informuje, że wydarzenie Lublin Jams #3 będzie nagrywane i/lub fotografowane, a przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej i/lub też nagrania, oraz zezwoleniem na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku z ograniczeniem, że ma ono służyć promocji wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium bez ograniczenia miejsca i czasu. (Podst. prawna art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.)

8. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez organizatorów na podane adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów komórkowych wskazanych w ankiecie informacji związanych bezpośrednio z projektem Lublin Jams.